Protetika Modular - Naslovnica
Kontakt
Mapa stranica
50 puta u jednoj sekundi računa položaj koljena. Zamislite da Vam Vaš protetičar 50 puta u sekundi namješ ...
Axtion® je lagano karbonsko stopalo za aktivne korisnike. ...
Jedino koljeno na tržištu sa rotirajućom hidraulikom ...

M O B I S ®

Kao korisniku proteze, MOBIS® sustavom klasifikacije pomoći ćemo Vam u odabiru odgovarajuće protetske komponente.

Cilj MOBIS sustava klasifikacije je poboljšavanje razumijevanja između tehničara i pacijenta. Tako je veća sigurnost u pravilan odabir komponenti za Vašu protezu.

MOBIS oznaka nalazi se na svakoj funkcionalnoj komponenti iz našeg programa. Krug MOBIS oznake podijeljen je na dvije polovice:

MOBIS Na gornjoj polovici su četiri polja od koja svako označava stupanj mobilnosti:
MOBIS 1. Kretanje zatvorenim prostorom - transfer ili kretanje malom brzinom po ravnom tlu.
MOBIS 2. Ograničeno kretanje vanjskim prostorom - kretanje malom brzinom i savladavanje prepreka iz okoline kao što su rubnici, stepenice ili neravno tlo. Duljina hodanja i put, još uvijek su ograničeni.
MOBIS 3. Neograničeno kretanje vanjskim prostorom - kretanje srednjom do visokom pa i promjenjivom brzinom, te pritom savladanje većine prepreka iz okoline. Kretanje vanjskim terenom, izvršavanje profesionalnih, terapeutskih i drugih aktivnosti, koje ne izlažu protezu natprosječnim mehaničkim opterećenjima.
MOBIS 4. Neograničeno kretanje vanjskim prostorom sa posebno visokim zahtjevima - kretanje slično kao kod predhodne kategorije, ali se na temelju funkcionalnih zahtjeva, proteza može izložiti opterećenjima, udarcima, napetostima i deformacijama.
MOBIS Na donjoj polovici su četiri polja od kojih svako označava dopuštenu težinu pacijenta. Na primjer, ako su označena prva tri polja, znači da je dopuštena težina pacijenta 125 kg.
copyright © Protetika Modular 2008. Sva prava pridržana. | Protetika Modular / Gundulićeva 35, Osijek / T: 031 251 200 i 251 205 / F: 031 251 201 dizajn i razvoj: web IT d.o.o.