Protetika Modular - Naslovnica
Kontakt
Mapa stranica
50 puta u jednoj sekundi računa položaj koljena. Zamislite da Vam Vaš protetičar 50 puta u sekundi namješ ...
Axtion® je lagano karbonsko stopalo za aktivne korisnike. ...
Jedino koljeno na tržištu sa rotirajućom hidraulikom ...

Harmony® vakuum sustav
Harmony® vakuum sustav
Sprječava oscilacije volumena bataljka! Potkoljenični bataljci podliježu dnevnim promjenama volumena na koje se proteza ne može prilagoditi

Gotovo su svi nedostatno pokriveni mekim tkivom, sraštenim ožiljcima i koštanim kvrgama. Raznih su oblika i duljine, osjetljivi i ranjivi. I sa tim pretpostavkama moramo omogućiti našim korisnicima opterećenjem cijele površine bataljka u kontaktnom ležištu, višesatni hod, povremeno i aktivno trčanjem.

Otto Bock Harmony® sustav sprječava oscilacije volumena bataljka. Ujedno smanjuje stresna naprezanja kod nagaza ili doskoka, te uklanja naprezanja kod zakretanja tijela. Povećava udobnost i opteterivost u aktivnom kretanju.

Harmony® sustav je aktivna vakuumska pumpa koja ne dopušta protezi da spadne čak i kada bi na nji objeseli vreću od 70 kg. Ipak, glavna prednost takve vrste vakuuma je sprečavanje oscilacije volumena bataljka i time bolja kontrola proteze. Bataljak i proteza postaju funkcionalno jedna cjelina!

Harmony® povećava protok i time bržu izmjenu tvari ubrzavajući cjeljenje već nastalih rana. Zbog svog učinka na cirkulaciju idealan je i za dijabetičare i korisnike s krvožilnim bolestima.

copyright © Protetika Modular 2008. Sva prava pridržana. | Protetika Modular / Gundulićeva 35, Osijek / T: 031 251 200 i 251 205 / F: 031 251 201 dizajn i razvoj: web IT d.o.o.